Java REST API ile DOC'u HTML'ye Dönüştürme

Bu eğitimde, bulutta Java REST API ile DOC öğesini HTML biçimine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. DOC’u HTML formatına aktarmak için Aspose.Words for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde DOC’dan HTML’ye Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, bu, aşağıdaki kod ve adımlar yardımıyla yapılabilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde DOC’u HTML’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle WordsAPI sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş DOC dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla WordsAPI örneğini oluşturun
  6. REST API kullanarak DOC’u HTML’ye dönüştürmek için convertDocument yöntemini çağırın
  7. Çıktı HTML dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde DOC’dan HTML’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki kod parçacığı, Java REST API ile DOC’u HTML’ye dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.Words REST API SDK for Java’nın yardımıyla DOC dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı HTML dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu DOC’dan HTML’ye Dönüştürme özelliği, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Benzer bir özelliği şu konuda bulabilirsiniz: Java REST API ile DOCX’i HTML’ye Dönüştürme

 Türkçe