NET REST API ile PDF Belgesi Oluşturun

Bu eğitim, NET REST API ile bir PDF belgesinin nasıl oluşturulacağını anlamanıza yardımcı olur. Yeni bir PDF dosyası oluşturup ona bazı metinler ekleyerek C# Low Code API ile bir PDF oluşturucu geliştirmeyi öğreneceksiniz. Bu özellikle çalışmak için ayrıntılı adımlar ve örnek kod sağlanmıştır.

Önkoşul

C# REST API ile PDF Oluşturma Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle PdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. PutCreateDocument API çağrısını kullanarak yeni bir PDF dosyası oluşturun
  4. Bir Paragraf oluşturun ve Segment ve TextLine sınıflarını kullanarak içine bir miktar metin yerleştirin
  5. PutAddText yöntemini kullanarak paragrafı yeni oluşturulan PDF dosyasına ilk sayfaya ekleyin
  6. Son PDF dosyasını indirin ve bir akışa kaydedin
  7. Çıktı PDF dosyasını yerel diske kaydedin

C# Düşük Kod API’sine sahip PDF Oluşturucu Yazılımı Kodu

Bu kod pasajı, C# Low Code API ile çevrimiçi olarak PDF belgesi oluşturmanıza olanak tanır. Aspose.PDF REST API SDK’nın yardımıyla dosya adını ve içinde bazı metinler bulunan bir paragrafı sağlayabilirsiniz. Son olarak, yerel olarak kaydetmek için belirtilen metni içeren çıktı PDF dosyasını indirin.

Yukarıdaki PDF oluşturucuyu, bu SDK’yı destekleyen herhangi bir ortamdaki kodsuz veya az kodlu uygulamalarla kullanın.

Aşağıdaki konu, bir PDF dosyasını Word belgesine dönüştürmenin de yararlı olabilecek özelliğini açıklamaktadır: NET REST API ile PDF’yi DOC’ye dönüştürün.

 Türkçe