C# REST API ile PDF'yi XML'e dönüştürün

Bu kısa eğitim, bulutta PDF‘ı C# REST API ile XML‘ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF’yi XML formatına aktarmak için Aspose.PDF for C# Cloud SDK kullanıyoruz. C# Düşük Kod API’sinde PDF’den XML’e Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, bu örnek kod ve adımların yardımıyla bunu başarabilirsiniz.

Önkoşul

C# REST API’sinde PDF’yi XML’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. REST API kullanarak PDF’yi XML’e dönüştürmek için PdfInStorageToXML yöntemini çağırın
  6. Çıktı XML dosyasını yerel diske kaydedin

C# Düşük Kod API’sinde PDF’den XML’e Dönüştürme Kodu

Yukarıda paylaşılan örnek kod, C# REST API ile PDF’yi XML’e dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for C#‘ın yardımıyla bir PDF dosyası girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı XML dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den XML’e Dönüştürme, herhangi bir cihaz veya bilgisayardaki kodsuz veya az kodlu uygulamalarla kullanılabilir. İlgili bir özellik de işinize yarayabilir: Nasıl yapılır C# REST API ile PDF’yi TIFF’e dönüştürün.

 Türkçe