NET REST API ile PDF'yi XLSX'e dönüştürün

Bu eğitim, bulutta PDF‘ı NET REST API ile XLSX‘ye nasıl dönüştüreceğinizi anlamanıza yardımcı olur. PDF’yi C# Low Code API ile XLSX’e aktarmak için Aspose.PDF for C# Cloud SDK’yı kullanıyoruz. Bu görevi bulutta gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin ve örnek kodu deneyin.

Önkoşul

C# REST API’sinde PDF’yi XLSX’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle PdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bir bulut depolama alanına yükleyin
  5. REST API kullanarak PDF’yi XLSX’e dönüştürmek için PdfInStorageToXlsx yöntemini çağırın
  6. Çıktı DOC dosyasını yerel diske indirin ve kaydedin

C# Düşük Kod API’sinde PDF’yi XLSX Formatına Dönüştürme Kodu

Kod PDF’leri NET REST API ile Excel’e dönüştürmek için kullanılabilir. Aspose.PDF REST API SDK’nın yardımıyla bir PDF dosyası sağlamanız ve çıktı XLSX dosyasını yerel olarak kaydetmek için indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den XLSX’e Dönüştürme özelliği, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Aşağıdaki konu da faydalı olabilecek benzer bir özelliği ele almaktadır: Nasıl C# REST API ile PDF’yi DOC’ye dönüştürün.

 Türkçe