C# REST API ile PDF'yi SVG'ye dönüştürün

Aşağıdaki adım adım eğitim, bulutta PDF‘ı C# REST API ile SVG‘ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF’yi SVG formatına aktarmak için Aspose.PDF for C# Cloud SDK’yı kullanıyoruz. C# Düşük Kod API’sinde PDF’den SVG’ye Dönüştürme istiyorsanız, bu işlemi aşağıda verilen kod ve adımlar yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Önkoşul

C# REST API’sinde PDF’yi SVG’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Yapılandırma
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. PutPdfInStorageToSvg yöntemini kullanarak REST API’yi kullanarak PDF’yi SVG’ye dönüştürün
  6. Çıktı SVG dosyasını yerel diske kaydedin

C# Düşük Kod API’sinde PDF’den SVG’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda belirtilen örnek kod pasajı, C# REST API ile PDF’yi SVG’ye dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for C#‘ın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi olarak kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı SVG dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den SVG’ye Dönüştürme işlemine Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarda başvurulabilir. İlgili başka bir özelliği şu URL’de bulabilirsiniz: Nasıl yapılır C# REST API ile PDF’yi TEX’e dönüştürün.

 Türkçe