C# REST API ile PDF'yi PNG'ye dönüştürün

Bu adım adım eğitim, bulutta PDF‘ı C# REST API ile PNG‘ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF’yi PNG formatına aktarmak için Aspose.PDF for C# Cloud SDK kullanıyoruz. C# Düşük Kod API’sinde PDF’den PNG’ye Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, bu, aşağıdaki adımlar ve kod pasajı yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

C# REST API’sinde PDF’yi PNG’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Yapılandırma
  2. İstemci kimlik bilgileriyle PdfApi sınıfı örneğini kullanın
  3. Kaynak PDF’yi ve çıktı PNG dosya adlarını belirtin
  4. Kaynak PDF dosyasını yükleyin ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. REST API kullanarak PDF’yi PNG’ye dönüştürmek için PutPageConvertToPng yöntemini kullanın
  6. Dönüştürülen PNG dosyasını yerel diske kaydedin

C# Düşük Kod API’sinde PDF’den PNG’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki örnek kod, C# REST API ile PDF’yi PNG’ye dönüştürmenizi sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for C#‘ın yardımıyla kaynak PDF dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi olarak kullanarak yerel olarak kaydetmek için dönüştürülen PNG dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıda bahsedilen PDF’den PNG’ye Dönüştürme işlemine Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarda başvurulabilir.

PDF’den JPEG görüntüye dönüştürme hakkında bilgi edinmek istiyorsanız nasıl C# REST API ile PDF’yi JPEG’e dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe