C# REST API ile PDF'yi HTML'ye dönüştürün

Bu kısa eğitimde, bulutta PDF öğesini C# REST API ile HTML öğesine nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. PDF’yi HTML formatına aktarmak için Aspose.PDF for C# Cloud SDK’yı kullanıyoruz. C# Düşük Kod API’sinde PDF’den HTML’ye Dönüştürme istiyorsanız, aynı işlem, adımlarla birlikte aşağıdaki kod parçacığını kullanarak da gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

C# REST API’sinde PDF’yi HTML’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle PdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş PDF’sini ve çıktı HTML dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasına erişin ve dosyayı bulut depolama alanına yükleyin
  5. REST API’yi kullanarak PDF’yi HTML’ye dönüştürmek için PutPdfInStorageToHtml yöntemini çağırın
  6. Oluşturulan HTML dosyasını yerel diske kaydedin

C# Düşük Kod API’sinde PDF’den HTML’ye Dönüştürme Kodu

Bu yazıda verilen örnek kod, C# REST API ile PDF’yi HTML’ye dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.PDF REST API SDK for C#‘ın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve ardından Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak diske kaydetmek için çıktı HTML dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıda bahsedilen PDF’den HTML’ye Dönüştürme, Windows, Linux veya Mac’teki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulamayla gerçekleştirilebilir.

HTML’yi PDF’ye dönüştürmek istiyorsanız nasıl C# REST API ile PDF’yi HTML’ye dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe