C# REST API ile PDF'yi DOCX'e dönüştürün

Bu net ve kolay eğitimde, bulutta PDF‘ı C# REST API ile DOCX‘ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. PDF’yi DOCX formatına aktarmak için Aspose.PDF for C# Cloud SDK’sını kullanıyoruz. C# Düşük Kod API’sinde PDF’den DOCX’e Dönüştürme‘ye ihtiyacınız varsa, bu, aşağıdaki örnek kod ve adımların yardımıyla kolayca gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

C# REST API’sinde PDF’yi DOCX’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Yapılandırma
  2. PdfApi sınıfı nesnesini istemci kimlik bilgileriyle örnekleyin
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını işaretleyin
  4. Kaynak PDF dosyasına erişin ve dosyayı bulut depolama alanına yükleyin
  5. PutPdfInStorageToDoc} yöntemini kullanarak REST API’yi kullanarak PDF’yi DOCX’e dönüştürün
  6. Oluşturulan DOCX dosyasını buluttan alın ve yerel diske kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlar düşük kodlu C# ile PDF’yi DOCX’e dönüştürmenize yardımcı olur. Gerekli PDF dosyasını buluta yükleyerek ve ardından yanıt akışını almak için API tarafından sunulan PutPdfInStorageToDoc yöntemini kullanma ihtiyacını kullanarak başlayacaksınız. Son olarak, yanıt akışını DOCX’e dönüştürün ve PDF’den DOCX’e dönüşüm elde edin.

C# Düşük Kod API’sinde PDF’den DOCX’e Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki örnek kod, REST API kullanarak PDF’yi DOCX’e dönüştürmenize olanak tanır ve macOS, Linux veya Windows gibi herhangi bir işletim sistemindeki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulamada kullanılabilir. Görüntü çözünürlüğü, satır aralığı, madde işareti tanıma, göreceli yatay yakınlık ve parola koruması için API Swagger’da belirtilen farklı seçenekleri ayarlayarak çıktı DOCX’i özelleştirebilirsiniz.

Bu konuda, bir PDF’yi DOCX dosya biçimine dönüştürecek bir uygulama oluşturmak için düşük kodlu C# PDF’den DOCX’e dönüştürme API’sini araştırdık. PDF’yi EPUB dosyasına dönüştürmekle ilgileniyorsanız, nasıl C# REST API ile PDF’yi EPUB’a dönüştürün yapılacağına ilişkin makaleye bakın.

 Türkçe