NET REST API ile PDF'yi BMP'ye dönüştürün

Bu kısa eğitim, bulutta PDF‘ı NET REST API ile BMP‘ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF dosyasını C# Low Code API ile BMP’ye dönüştürmek için Aspose.PDF for C# Cloud SDK kullanıyoruz. Bu görev, verilen adımlarla birlikte bu kod örneği kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

C# Düşük Kod API’si ile PDF’yi Bitmap’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle PdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bir bulut depolama alanına yükleyin
  5. Net REST API ile PDF’yi BMP’ye dönüştürmek için belirtilen sayfa numarası için PutPageConvertToBmp yöntemini çağırın
  6. Çıktı BMP dosyasını yerel diske indirin ve kaydedin

C# Düşük Kod API’si ile PDF’yi BMP Formatına Dönüştürme Kodu

Yukarıdaki kod parçacığı, PDF’yi C# REST API ile Bitmap dosyasına dönüştürmenizi sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for C#‘ın yardımıyla bir PDF dosyası girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı BMP dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den BMP’ye Dönüştürme özelliği, herhangi bir platformdaki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Benzer bir özelliği şu konuda bulabilirsiniz: Nasıl NET REST API ile PDF’yi XLS’ye dönüştürün.

 Türkçe