Java REST API ile PDF'yi XML'e Dönüştürme

Bu kısa eğitim, bulutta Java REST API ile PDF öğesini XML biçimine nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF’yi XML formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den XML’e Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, bu örnek kod ve adımların yardımıyla bunu başarabilirsiniz.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi XML’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi XML’e dönüştürmek için putPdfInStorageToXML yöntemini çağırın
  7. Çıktı XML dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den XML’e Dönüştürme Kodu

Yukarıda paylaşılan örnek kod, Java REST API ile PDF’yi XML’e dönüştürmenize olanak tanır. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı XML dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den XML’e Dönüştürme, herhangi bir cihaz veya bilgisayardaki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

İlgili bir özellik de işinize yarayabilir: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe