Java REST API ile PDF'yi XLS'ye Dönüştürme

Bu adım adım eğitimde, bulutta **Java REST API ile PDF‘in XLS‘ye nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır. PDF’yi XLS formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den XLS’ye Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, aynı işlem aşağıdaki adımlar ve kod pasajı yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi XLS’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla pdfApi nesnesi oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi XLS’ye dönüştürmek için putPdfInStorageToXls yöntemini çağırın
  7. Çıktı XLS dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den XLS’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda gösterilen kod, Java REST API ile PDF’yi XLS’ye dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını yüklemeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı XLS dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den XLS’ye Dönüştürme, herhangi bir platformdaki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

İlgili başka bir özelliği şu URL’de bulabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe