Java REST API ile PDF'yi TEX'e Dönüştürme

Aşağıdaki kısa eğitimde, bulutta **Java REST API ile PDF‘in TEX‘ye nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır. PDF’yi TEX formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den TEX’e Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, bu kod örneğini verilen adımlarla birlikte kullanarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi TEX’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla pdfApi nesnesi oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi TEX’e dönüştürmek için putPdfInStorageToTex yöntemini çağırın
  7. Çıktı TEX dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den TEX’e Dönüştürme Kodu

Yukarıda belirtilen kod pasajı, PDF’yi Java REST API ile TEX’e dönüştürmenizi sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı TEX dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den TEX’e Dönüştürme, herhangi bir platformdaki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla gerçekleştirilebilir.

Aşağıdaki bağlantıdan da ilgili konuyu kontrol edebilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe