Java REST API ile PDF'yi SVG'ye Dönüştürme

Aşağıdaki adım adım eğitim, bulutta Java REST API ile PDF‘i SVG‘ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. PDF’yi SVG formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den SVG’ye Dönüştürme istiyorsanız, bu, aşağıda verilen kod ve adımlar yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi SVG’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla pdfApi nesnesi oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi SVG’ye dönüştürmek için putPdfInStorageToSvg yöntemini çağırın
  7. Çıktı SVG dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den SVG’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda belirtilen örnek kod pasajı, Java REST API ile PDF’yi SVG’ye dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı SVG dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den SVG’ye Dönüştürme, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

İlgili başka bir özelliği şu URL’de bulabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe