Java REST API ile PDF'yi PPTX'e Dönüştürme

Bu eğitim, bulutta Java REST API ile PDF öğesini PPTX biçimine nasıl dönüştüreceğinizi anlamanıza yardımcı olur. PDF’yi PPTX formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK’yı kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den PPTX’e Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, aynı şey aşağıdaki kod ve adımlar kullanılarak yapılabilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi PPTX’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi PPTX’e dönüştürmek için putPdfInStorageToPptx yöntemini çağırın
  7. Çıktı PPTX dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den PPTX’e Dönüştürme Kodu

Yukarıda paylaşılan örnek kod, Java REST API ile PDF’yi PPTX’e dönüştürmenize yardımcı olur. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı PPTX dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu PDF’den PPTX’e Dönüştürme, herhangi bir platformdaki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Benzer bir özelliği şu konuda bulabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe