Java REST API ile PDF'yi JPEG'e Dönüştürme

Aşağıdaki kısa eğitimde, bulutta **Java REST API ile PDF‘in JPEG‘ye nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır. PDF’yi JPEG formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den JPEG’e Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, bu, aşağıda verilen adımlar ve kod yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi JPEG’e Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi JPEG’e dönüştürmek için putPageConvertToJpeg yöntemini çağırın
  7. Çıktı JPEG dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den JPEG’e Dönüştürme Kodu

Bu yazıdaki örnek kod, Java REST API ile PDF’yi JPEG’e dönüştürmenize olanak sağlar. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını girmeniz ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı JPEG dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den JPEG’e Dönüştürme, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Aşağıdaki sayfada başka bir benzer özelliğe de göz atabilirsiniz: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe