Java REST API ile PDF'yi EMF'ye Dönüştürme

Bu eğitimde, bulutta Java REST API ile PDF‘i EMF‘ye nasıl dönüştüreceğiniz gösterilir. PDF’yi EMF formatına aktarmak için Aspose.PDF for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde PDF’den EMF’ye Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, aynı şey aşağıdaki adımlar ve kod yardımıyla da yapılabilir.

Önkoşul

Java REST API’sinde PDF’yi EMF’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını Ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgileriyle pdfApi sınıfının bir örneğini oluşturun
  3. Giriş ve çıkış dosyalarını belirtin
  4. Giriş PDF dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Giriş ve çıkış dosyası formatlarıyla bir pdfApi örneği oluşturun
  6. REST API kullanarak PDF’yi EMF’ye dönüştürmek için putPageConvertToEmf yöntemini çağırın
  7. Çıkış EMF dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PDF’den EMF’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda paylaşılan örnek kod, PDF’yi Java REST API ile EMF’ye dönüştürmenize olanak tanır. Aspose.PDF REST API SDK for Java’nın yardımıyla PDF dosyasını sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı EMF dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PDF’den EMF’ye Dönüştürme işlemi, Windows, Linux veya Mac’teki kodsuz veya düşük kodlu uygulamalarla kullanılabilir.

Lütfen aşağıdaki bağlantıdaki ilgili özelliğe göz atın: Java REST API ile PDF’yi DOCX’e Dönüştürme

 Türkçe