Java REST API ile PNG'yi PSD'ye Dönüştürme

Bu eğitim, Java REST API ile PNG’yi PSD’ye nasıl dönüştüreceğinizi anlamanıza yardımcı olur. PNG (Taşınabilir Ağ Grafikleri), kayıpsız veri sıkıştırmayı destekleyen bir görüntü sıkıştırma dosya formatıdır. 1990’ların ortalarında Grafik Değişim Formatı’nın (GIF) geliştirilmiş, patentsiz bir alternatifi olarak geliştirilmiştir. PNG 24 bit rengi destekler, bu nedenle dijital fotoğraflar gibi çok renkli görüntüleri görüntülemek için mükemmel bir seçimdir ve hem 8 bit (256 renk) hem de 24 bit (16 milyon renk) renk derinliğini destekler. PNG ayrıca, görüntüleri birbiri üzerine bindirmek için yararlı olabilecek saydamlığı da destekler.

Ancak, PSD (Photoshop Belgesi), özellikle bir Adobe Photoshop projesinde tek bir görüntü için veri depolamaya yönelik bir Adobe Photoshop dosya formatıdır. Bu dosyalar, onu oluşturmak için kullanılan tüm katmanlar, metin ve efektler dahil olmak üzere tek bir görüntünün tüm bilgilerini içerir. PSD dosyaları, Adobe Photoshop ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak diğer görüntü düzenleme programlarıyla da açılabilir. Java Düşük Kod API’sinde PNG’den PSD’ye Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, bu kod örneği kullanılarak aynı şey elde edilebilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde PNG’yi PSD’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı Belirleme
  2. İstemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Giriş PNG dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle ConvertImageRequest nesnesi oluşturun
  6. convertImage yöntemini REST API kullanarak PNG’yi PSD’ye dönüştürmek için çağırın
  7. Çıkış PSD dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde PNG’den PSD’ye Dönüştürme Kodu

Bu gönderideki örnek kod, Java REST API ile PNG’yi PSD’ye dönüştürmenizi sağlar. PNG dosyasını Aspose.Imaging REST API SDK yardımıyla yüklemeniz ve çıktı PSD dosyasını yerel olarak kaydetmek için indirmeniz yeterlidir.

Yukarıdaki PNG’den PSD’ye Dönüştürme, herhangi bir işletim sistemindeki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulama ile kullanılabilir.

Aşağıdaki sayfada benzer başka bir özelliği de inceleyebilirsiniz: Java REST API ile PNG’yi GIF’e Dönüştürme

 Türkçe