Java REST API ile JPG'yi PDF'ye Dönüştürme

Bu adım adım öğretici, JPG’yi Java REST API ile PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. JPG (JPEG olarak da bilinir), dijital fotoğrafları, grafikleri ve görüntüleri depolamak için kullanılan popüler bir görüntü dosyası biçimidir. Web grafikleri için popüler bir formattır ve küçük boyutu ve yüksek sıkıştırma oranı nedeniyle genellikle dijital fotoğrafları depolamak için kullanılır. JPG görüntüleri genellikle kayıplı bir sıkıştırma yöntemi kullanılarak oluşturulur; bu, dosya kaydedildiğinde bazı görüntü verilerinin kaybolduğu anlamına gelir.

Öte yandan, PDF (Taşınabilir Belge Formatı), Adobe Systems tarafından 1993 yılında metin biçimlendirme ve resimler dahil olmak üzere belgeleri uygulama yazılımı, donanım ve işletim sistemlerinden bağımsız bir şekilde sunmak için geliştirilmiş bir dosya biçimidir. PDF dosyaları genellikle ürün kılavuzları, başvuru formları ve vergi formları için kullanılır. Java Low Code API’de JPG’den PDF’ye Dönüştürmek istiyorsanız, bu, aşağıda verilen kod yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde JPG’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrını Ayarlama
  2. İstemci kimlik bilgileriyle ImagingAPI sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Girilen JPG dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle ConvertImageRequest nesnesi oluşturun
  6. convertImage yöntemini REST API kullanarak JPG’yi PDF’ye dönüştürmek için çağırın
  7. Çıktı PDF dosyasını yerel diske kaydedin

Java Low Code API’sinde JPG’den PDF’e Dönüştürme Kodu

Yukarıda gösterilen kod örneği, JPG’yi Java REST API ile PDF’ye dönüştürmenizi sağlar. JPG dosyasını Aspose.Imaging REST API SDK yardımıyla sağlamanız ve yerel olarak kaydetmek için çıktı PDF dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu JPG’den PDF’e Dönüştürme özelliği, herhangi bir cihaz veya bilgisayardaki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulama ile kullanılabilir.

İlgili başka bir özellik şu URL’de bulunabilir: Java REST API ile BMP’yi JPG’ye Dönüştürme

 Türkçe