แปลง Word เป็น TIFF ด้วย NET REST API

บทช่วยสอนสั้นๆ นี้อธิบายวิธี แปลง Word เป็น TIFF ด้วย NET REST API ในระบบคลาวด์ ใช้ Aspose.Words สำหรับ C# Cloud SDK เพื่อส่งออกเอกสารไฟล์ Word ไปยัง TIFF ขั้นตอนทั้งหมดและโค้ดตัวอย่างมีไว้เพื่อพัฒนา ตัวแปลง DOC เป็น TIFF ด้วย C# Low Code API

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลงไฟล์ Word เป็น TIFF ด้วย C# Low Code API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API ในออบเจ็กต์การกำหนดค่า
  2. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส WordsAPI ด้วยการกำหนดค่าที่ระบุ
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ DOC อินพุตไปยังสตรีมไฟล์
  5. สร้างวัตถุของ ConvertDocumentRequest โดยใช้สตรีมไฟล์
  6. เรียกใช้เมธอด ConvertDocument เพื่อแปลง DOC เป็น TIFF โดยใช้วัตถุ ConvertDocumentRequest
  7. บันทึกไฟล์ TIFF เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจะอธิบายกระบวนการแปลงรูปแบบไฟล์จาก DOC เป็น TIFF ด้วย NET REST API เริ่มต้นกระบวนการโดยการสร้างอ็อบเจ็กต์คลาส WordsApi โดยระบุรหัสลับไคลเอ็นต์และ ID ไคลเอ็นต์ในออบเจ็กต์การกำหนดค่า อ่านไฟล์ Word DOC ต้นทางลงในสตรีมหน่วยความจำ และสร้างออบเจ็กต์ ConvertDocumentRequest ด้วยสตรีมหน่วยความจำและรูปแบบไฟล์ ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เรียกใช้เมธอด ConvertDocument() และจัดเก็บสตรีมที่ส่งคืนเป็นไฟล์ TIFF บนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับแปลงรูปแบบ Word เป็นรูปแบบ TIFF ด้วย C # REST API

โค้ดตัวอย่างข้างต้นช่วยให้คุณพัฒนา ตัวแปลง Word เป็น TIFF ด้วย C# Low Code API และสามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชันแบบไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบนระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น macOS, Linux หรือ Windows คุณสามารถแก้ไขเอกสารอินพุตก่อนการแปลง เช่น ลบช่วงของข้อความโดยใช้ RemoveRange() แทนที่ข้อความบางส่วนโดยใช้ RefplaceWithText() และการแทรกลายน้ำโดยใช้การเรียก API InsertWatermark() คุณสามารถตรวจสอบหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: วิธีการ แปลง Word DOC เป็น Markdown ด้วย NET REST API

 ไทย