แปลง DOCX เป็น PDF ด้วย NET REST API

บทช่วยสอนนี้จะแนะนำวิธี แปลง DOCX เป็น PDF ด้วย NET REST API คุณจะได้เรียนรู้การใช้ .NET Cloud SDK เพื่อ แปลง DOCX เป็น PDF ด้วย C# Low Code API โดยทำตามขั้นตอนโดยละเอียดและโค้ดตัวอย่าง นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้การปรับแต่งต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในระหว่างกระบวนการแปลง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการเปลี่ยน DOCX เป็น PDF ด้วย C# REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API ในอ็อบเจ็กต์คลาสการกำหนดค่า
  2. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส WordsAPI โดยใช้อ็อบเจ็กต์การกำหนดค่า
  3. ตั้งค่าอินพุต DOCX และเอาต์พุตไฟล์ PDF
  4. อ่านไฟล์อินพุต DOCX ลงในวัตถุ FileStream
  5. สร้างอินสแตนซ์ของวัตถุ ConvertDocumentRequest ด้วย FileStream และรูปแบบเอาต์พุต
  6. เรียกใช้เมธอด ConvertDocument โดยใช้วัตถุ ConvertDocumentRequest
  7. บันทึกไฟล์ PDF เอาต์พุตลงในดิสก์ภายในเครื่อง

ขั้นตอนข้างต้นแปลงประเภทไฟล์ จาก DOCX เป็น PDF ด้วย C# Low Code API ในตอนแรก ให้เริ่มต้นการกำหนดค่าและใช้สำหรับสร้างอ็อบเจ็กต์คลาส WordsApi สุดท้าย ให้อ่านไฟล์อินพุตลงใน FileStream และสร้างออบเจ็กต์คลาส ConvertDocumentRequest ที่ใช้เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการแปลงโดยใช้เมธอด ConvertDocument()

รหัสสำหรับแปลงไฟล์ DOCX เป็น PDF ด้วย NET REST API

โค้ดตัวอย่างนี้สาธิตการแปลงไฟล์ DOCX เป็น PDF ด้วย C# REST API ไม่จำเป็นต้องสร้างวัตถุการกำหนดค่าก่อนเนื่องจากคุณสามารถสร้างวัตถุ WordsApi ได้โดยตรงโดยการระบุรหัสไคลเอ็นต์และความลับของไคลเอ็นต์ในตัวสร้าง คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการแปลงได้โดยการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ในตัวสร้าง ConvertDocumentRequest ที่ตั้งค่าเป็น null ตามค่าเริ่มต้นในโค้ดตัวอย่างนี้

คุณยังอาจลองดูคุณลักษณะอื่นที่คล้ายกันในหน้าต่อไปนี้: แปลง DOCX เป็น BMP ด้วย NET REST API

 ไทย