เพิ่มบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย NET REST API

บทความนี้กล่าวถึงกระบวนการ เพิ่มบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย NET REST API เราจะใช้ Aspose.Words สำหรับ .NET Cloud SDK เพื่อ เพิ่มบุ๊กมาร์กลงในเอกสาร Word ด้วย C# Low Code API คุณจะตั้งค่าพารามิเตอร์บุ๊กมาร์กต่างๆ และเรียกใช้การเรียก API เพื่อเพิ่มบุ๊กมาร์กนี้ลงในไฟล์ Word ของคุณบนดิสก์ในเครื่อง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการสร้างบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย NET REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API เพื่อเพิ่มบุ๊กมาร์ก
  2. สร้างอินสแตนซ์อ็อบเจ็กต์ของคลาส WordsApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์ของคุณ
  3. อ่านไฟล์ Word ต้นฉบับลงในสตรีมหน่วยความจำเพื่อสร้างบุ๊กมาร์ก
  4. กำหนดช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดของบุ๊กมาร์กโดยใช้คลาส PositionInsideNode
  5. สร้างอ็อบเจ็กต์ InsertBookmarkOnlineRequest โดยระบุพารามิเตอร์ที่จำเป็น
  6. เรียกเมธอด InsertBookmarkOnline ไปที่ insert a bookmark ตาม InsertBookmarkOnlineRequest
  7. บันทึกไฟล์ Word ที่เป็นผลลัพธ์ด้วยบุ๊กมาร์กใหม่

ขั้นตอนข้างต้นจะอธิบาย วิธีสร้างบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย C# Low Code API เริ่มต้นกระบวนการโดยการสร้างออบเจ็กต์ WordsApi ตามด้วยการอ่านไฟล์ Word ต้นฉบับและกำหนดพารามิเตอร์บุ๊กมาร์ก สุดท้าย เพิ่มบุ๊กมาร์กนี้ลงในไฟล์ Word ของคุณโดยเรียกการเรียก API สองสามรายการ ตามด้วยการบันทึกไฟล์ Word ที่เป็นผลลัพธ์ลงในดิสก์ในเครื่อง

รหัสสำหรับแทรกบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย C # REST API

โค้ดตัวอย่างนี้แสดง วิธีเพิ่มบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย C# REST API คลาส PositionInsideNode ใช้เพื่อกำหนดช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดของบุ๊กมาร์กในไฟล์ Word ปลายทาง สตรีมผลลัพธ์จะถูกส่งกลับเป็นรายการพจนานุกรมที่มีคีย์ที่ระบุ และสามารถดึงข้อมูลได้โดยใช้วิธี TryGetValue ดังแสดงในโค้ดตัวอย่าง

ในหัวข้อนี้ เราได้เรียนรู้วิธี สร้างบุ๊กมาร์กใน Word ด้วย C# REST API หากคุณต้องการแปลงไฟล์ Word เป็นไฟล์ HTML โปรดดูบทความเกี่ยวกับ แปลง DOCX เป็น HTML ด้วย NET REST API

 ไทย