แปลง PDF เป็น XLSX ด้วย NET REST API

บทช่วยสอนนี้ช่วยให้คุณเข้าใจวิธี แปลง PDF เป็น XLSX ด้วย NET REST API ในระบบคลาวด์ หากต้องการ ส่งออก PDF เป็น XLSX ด้วย C# Low Code API เรากำลังใช้ Aspose.PDF สำหรับ C# Cloud SDK ทำตามขั้นตอนด้านล่างแล้วลองใช้โค้ดตัวอย่างเพื่อดำเนินงานนี้ในระบบคลาวด์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น XLSX ใน C# REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส PdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์อินพุต PDF และอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. เรียกวิธี PutPdfInStorageToXlsx เพื่อ แปลง PDF เป็น XLSX โดยใช้ REST API
  6. ดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์ DOC เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับแปลงรูปแบบ PDF เป็นรูปแบบ XLSX ใน C# Low Code API

รหัสนี้สามารถใช้สำหรับ แปลง PDF เป็น Excel ด้วย NET REST API คุณเพียงแค่ต้องจัดหาไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK และดาวน์โหลดไฟล์ XLSX เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่อง

คุณสมบัติการแปลง PDF เป็น XLSX นี้สามารถนำไปใช้กับแอปที่ไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบน Windows, Linux หรือ Mac

หัวข้อต่อไปนี้สำรวจคุณลักษณะที่คล้ายกันซึ่งอาจมีประโยชน์เช่นกัน: วิธี แปลง PDF เป็น DOC ด้วย C# REST API

 ไทย