แปลง PDF เป็น SVG ด้วย C# REST API

บทช่วยสอนทีละขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธี แปลง PDF เป็น SVG ด้วย C# REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ SVG เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ C# Cloud SDK หากคุณต้องการแปลง PDF เป็น SVG ใน C# Low Code API สามารถทำได้โดยใช้โค้ดและขั้นตอนด้านล่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น SVG ใน C# REST API

  1. กำหนดค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์อินพุต PDF และอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. ใช้วิธี PutPdfInStorageToSvg เพื่อ แปลง PDF เป็น SVG โดยใช้ REST API
  6. บันทึกไฟล์ SVG เอาต์พุตลงในดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น SVG ใน C# Low Code API

ข้อมูลโค้ดตัวอย่างที่ระบุข้างต้นช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็น SVG ด้วย C# REST API คุณจะต้องจัดเตรียมไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ C# และดาวน์โหลดไฟล์ SVG เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น SVG ข้างต้นสามารถอ้างอิงได้ในแอปที่ไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบน Windows, Linux หรือ Mac คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถพบได้ที่ URL ต่อไปนี้: วิธีการ แปลง PDF เป็น TEX ด้วย C# REST API

 ไทย