วิธีแปลง PDF เป็น TEX ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนสั้นๆ ด้านล่างอธิบายวิธี แปลง PDF เป็น TEX ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ TEX เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการการแปลง PDF เป็น TEX ใน Java Low Code API ก็สามารถทำได้โดยใช้ตัวอย่างโค้ดนี้พร้อมกับขั้นตอนที่ให้ไว้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น TEX ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างออบเจ็กต์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกวิธี putPdfInStorageToTex เพื่อ แปลง PDF เป็น TEX โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ TEX เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น TEX ใน Java Low Code API

ข้อมูลโค้ดที่ระบุข้างต้นช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็น TEX ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่ต้องป้อนไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ TEX เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น TEX นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือแอปที่มีโค้ดน้อยบนแพลตฟอร์มใดๆ

คุณสามารถตรวจสอบหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น DOCX ด้วย Java REST API

 ไทย