วิธีแปลง PDF เป็น SVG ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนทีละขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธี แปลง PDF เป็น SVG ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ SVG เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการแปลง PDF เป็น SVG ใน Java Low Code API สามารถทำได้โดยใช้โค้ดและขั้นตอนด้านล่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น SVG ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างออบเจ็กต์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกใช้เมธอด putPdfInStorageToSvg เพื่อ แปลง PDF เป็น SVG โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ SVG เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น SVG ใน Java Low Code API

ข้อมูลโค้ดตัวอย่างที่ระบุข้างต้นช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็น SVG ด้วย Java REST API คุณจะต้องจัดเตรียมไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ SVG เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น SVG ข้างต้นสามารถใช้ได้กับแอปที่ไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบน Windows, Linux หรือ Mac

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ที่ URL ต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น DOCX ด้วย Java REST API

 ไทย