วิธีแปลง PDF เป็น PPTX ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนนี้ช่วยให้คุณเข้าใจวิธี แปลง PDF เป็น PPTX ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ PPTX เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการการแปลง PDF เป็น PPTX ใน Java Low Code API ก็สามารถทำได้โดยใช้โค้ดและขั้นตอนด้านล่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น PPTX ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างอินสแตนซ์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกวิธี putPdfInStorageToPptx เพื่อ แปลง PDF เป็น PPTX โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ PPTX เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น PPTX ใน Java Low Code API

โค้ดตัวอย่างที่แชร์ด้านบนช่วยให้คุณแปลง PDF เป็น PPTX ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่ต้องจัดหาไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ PPTX เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น PPTX นี้สามารถใช้กับแอปที่ไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบนแพลตฟอร์มใดก็ได้

คุณลักษณะที่คล้ายกันสามารถพบได้ในหัวข้อต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น DOCX ด้วย Java REST API

 ไทย