วิธีแปลง PDF เป็น PNG ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนทีละขั้นตอนนี้จะแสดงวิธี แปลง PDF เป็น PNG ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ PNG เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการการแปลง PDF เป็น PNG ใน Java Low Code API สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนและข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น PNG ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างออบเจ็กต์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกวิธี putPageConvertToPng เพื่อ แปลง PDF เป็น PNG โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ PNG เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น PNG ใน Java Low Code API

โค้ดตัวอย่างด้านบนช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็น PNG ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่ต้องจัดหาไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ PNG เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น PNG ข้างต้นสามารถนำไปใช้กับแอปที่ไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบน Windows, Linux หรือ Mac

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ที่ URL ต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น XLSX ด้วย Java REST API

 ไทย