วิธีแปลง PDF เป็น PDFA ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนสั้นๆ ด้านล่างอธิบายวิธี แปลง PDF เป็น PDFA ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ PDFA เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณสนใจการแปลง PDF เป็น PDFA ใน Java Low Code API ก็สามารถทำได้โดยใช้โค้ดและขั้นตอนด้านล่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น PDFA ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างอินสแตนซ์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกเมธอด putPdfInStorageToPdfA เพื่อ แปลง PDF เป็น PDFA โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ PDFA เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น PDFA ใน Java Low Code API

โค้ดที่แสดงด้านบนช่วยให้คุณแปลง PDF เป็น PDFA ด้วย Java REST API ในโค้ดนี้ เรากำลังแปลง PDF เป็น PDF/A-1a อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแปลงเป็น PDF/A-1b และรูปแบบอื่นๆ ได้โดยระบุประเภทที่เหมาะสมให้กับวิธีการ คุณเพียงแค่ต้องป้อนไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์เอาต์พุต PDF/A เพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น PDFA ข้างต้นสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือแอปที่มีโค้ดน้อยบนระบบปฏิบัติการใดๆ

โปรดตรวจสอบคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น XLSX ด้วย Java REST API

 ไทย