วิธีแปลง PDF เป็น MobiXML ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนสั้นๆ นี้จะแสดงวิธี แปลง PDF เป็น MobiXML ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ MobiXML เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการแปลง PDF เป็น MobiXML ใน Java Low Code API สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนและโค้ดด้านล่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น MobiXML ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างออบเจ็กต์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกเมธอด putPdfInStorageToMobiXml เพื่อ แปลง PDF เป็น MobiXML โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ MobiXML เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น MobiXML ใน Java Low Code API

ข้อมูลโค้ดที่ให้ไว้ในหน้านี้ช่วยคุณในการแปลง PDF เป็น MobiXML ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่ต้องอัปโหลดไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ MobiXML เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

คุณสมบัติการแปลง PDF เป็น MobiXML นี้สามารถนำไปใช้กับแอปที่ไม่มีโค้ดหรือโค้ดต่ำบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้

คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติอื่นที่คล้ายกันได้ที่หน้าต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น XLSX ด้วย Java REST API

 ไทย