วิธีแปลง PDF เป็น EPUB ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนนี้ช่วยให้คุณเข้าใจวิธี แปลง PDF เป็น EPUB ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ EPUB เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการแปลง PDF เป็น EPUB ใน Java Low Code API สามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้พร้อมกับขั้นตอนต่างๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น EPUB ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างออบเจ็กต์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างอินสแตนซ์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกเมธอด putPdfInStorageToEpub เพื่อ แปลง PDF เป็น EPUB โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ EPUB เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น EPUB ใน Java Low Code API

ข้อมูลโค้ดข้างต้นช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็น EPUB ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่ต้องป้อนไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ EPUB เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

การแปลง PDF เป็น EPUB ข้างต้นสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือแอปที่มีโค้ดน้อยบน Windows, Linux หรือ Mac

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ที่ URL ต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น XLSX ด้วย Java REST API

 ไทย