วิธีแปลง PDF เป็น BMP ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนสั้นๆ นี้จะแสดงวิธี แปลง PDF เป็น BMP ด้วย Java REST API ในระบบคลาวด์ ในการส่งออก PDF เป็นรูปแบบ BMP เราใช้ Aspose.PDF สำหรับ Java Cloud SDK หากคุณต้องการแปลง PDF เป็น BMP ใน Java Low Code API สามารถทำได้โดยใช้ตัวอย่างโค้ดนี้พร้อมกับขั้นตอนที่ให้ไว้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง PDF เป็น BMP ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และความลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส pdfApi ด้วยข้อมูลประจำตัวไคลเอ็นต์
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านไฟล์ PDF อินพุตและอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างอินสแตนซ์ของ pdfApi ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกเมธอด putPageConvertToBmp เพื่อ แปลง PDF เป็น BMP โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ BMP เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง PDF เป็น BMP ใน Java Low Code API

ข้อมูลโค้ดด้านบนช่วยให้คุณสามารถแปลง PDF เป็น BMP ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่ต้องป้อนไฟล์ PDF ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.PDF REST API SDK สำหรับ Java และดาวน์โหลดไฟล์ BMP เอาท์พุตเพื่อบันทึกไว้ในเครื่องโดยใช้ Aspose Conversion API ออนไลน์

คุณสมบัติการแปลง PDF เป็น BMP นี้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือแอปที่มีโค้ดน้อยบนแพลตฟอร์มใดก็ได้

คุณลักษณะที่คล้ายกันสามารถพบได้ในหัวข้อต่อไปนี้: วิธีแปลง PDF เป็น XLSX ด้วย Java REST API

 ไทย