วิธีแปลง BMP เป็น PDF ด้วย Java REST API

บทช่วยสอนสั้นๆ ด้านล่างอธิบายวิธี แปลง BMP เป็น PDF ด้วย Java REST API รูปแบบไฟล์ BMP (หรือที่เรียกว่าไฟล์ภาพบิตแมปหรือไฟล์บิตแมปที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์) คือไฟล์ภาพกราฟิกแรสเตอร์ที่ใช้จัดเก็บภาพดิจิทัล เป็นหนึ่งในรูปแบบไฟล์ภาพที่ใช้บ่อยที่สุดในระบบปฏิบัติการ Windows ไฟล์ BMP ไม่มีการบีบอัด ซึ่งหมายความว่าไฟล์ดังกล่าวมีข้อมูลภาพที่มีรายละเอียดจำนวนมาก และใช้พื้นที่ดิสก์มากกว่ารูปแบบไฟล์ภาพอื่นๆ เช่น JPEG หรือ PNG อย่างเห็นได้ชัด

ในขณะที่ PDF (รูปแบบเอกสารพกพา) เป็นรูปแบบไฟล์ที่พัฒนาโดย Adobe ในปี 1990 สำหรับการดูและแลกเปลี่ยนเอกสารที่เชื่อถือได้ โดยไม่ขึ้นกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการสร้างเอกสารเหล่านั้น ไฟล์ PDF มักใช้สำหรับเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ eBook แบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารที่สแกน ซึ่งสามารถดูได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีโปรแกรมดู PDF ไฟล์ PDF มักใช้สำหรับการพิมพ์ เนื่องจากไฟล์เหล่านี้รักษารูปแบบของเอกสารต้นฉบับโดยไม่คำนึงถึงเครื่องพิมพ์หรือขนาดกระดาษที่ใช้

หากคุณสนใจการแปลง BMP เป็น PDF ใน Java Low Code API สามารถทำได้โดยใช้ตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนในการแปลง BMP เป็น PDF ใน Java REST API

  1. ตั้งค่ารหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์สำหรับ API
  2. สร้างวัตถุของคลาส ImagingAPI ด้วยข้อมูลรับรองลูกค้า
  3. ระบุไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  4. อ่านอินพุต ไฟล์ BMP และอัปโหลดไปยังที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  5. สร้างวัตถุของ ConvertImageRequest ด้วยรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
  6. เรียกใช้เมธอด convertImage เพื่อ แปลง BMP เป็น PDF โดยใช้ REST API
  7. บันทึกไฟล์ PDF เอาต์พุตบนดิสก์ภายในเครื่อง

รหัสสำหรับการแปลง BMP เป็น PDF ใน Java Low Code API

ข้อมูลโค้ดที่ให้ไว้ในหน้านี้ช่วยให้คุณสามารถแปลง BMP เป็น PDF ด้วย Java REST API คุณเพียงแค่จัดเตรียมไฟล์ BMP ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.Imaging REST API SDK และดาวน์โหลดไฟล์ PDF เอาต์พุตเพื่อบันทึกลงในเครื่อง

การแปลง BMP เป็น PDF ด้านบนสามารถนำไปใช้กับแอพที่ไม่มีโค้ดหรือแอพโค้ดต่ำบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้

 ไทย