Infoga kommentarer i DOCX med NET REST API

Det här ämnet omfattar processen att infoga kommentarer i DOCX med NET REST API. Vi kommer att använda Aspose.Words för .NET Cloud SDK för att lägga till en kommentar i Word-dokument med C# Low Code API. Du kommer att få alla detaljer för att ställa in utvecklingsmiljön och följa de givna stegen och C# REST API-koden.

Nödvändig förutsättning

Steg för att infoga kommentarer i Word-dokument med NET REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:et för att lägga till kommentarer i en Word-fil
  2. Skapa ett objekt av WordsAPI-klassen med dina kundkontouppgifter
  3. Skapa ett objekt av CommentInsert genom att tillhandahålla kommentarens start- och slutintervall
  4. Skapa en begäran om att lägga till kommentarer med en instans av InsertCommentOnlineRequest genom att ange filnamnet
  5. Insert the Comments in the Word document online med metoden InsertComment
  6. Ladda ner den genererade filen från molnet med hjälp av strömmen i response.Documents dictionary
  7. Spara den nedladdade filströmmen som DOCX-fil på disken

Ovannämnda steg förklarar hur man infogar kommentarer i Word-dokument med NET REST API. Vi kommer att påbörja processen genom att initiera WordsApi-klassens instans med hjälp av ClientSecret och ClientId, som sedan följs av att skapa klassen InsertComment-instansen genom att ställa in intervallet för kommentarstart och intervall. Vi kommer sedan att skapa InsertCommentOnlineRequest-förfrågan och använda InsertCommentOnline för att hämta DOCX-filströmmen med tillagda kommentarer. Slutligen kommer vi att spara filströmmen med tillagda kommentarer på disken som DOCX-fil.

Kod för att lägga till kommentarer i Word-dokument med NET REST API

Denna exempelkod visar processen att skapa kommentarer i DOCX med C# Low Code API. Klassen CommentInsert exponerar egenskaperna för att ställa in intervallet för kommentarers start och slut, kommentarinitialer, författare och text. Du kan också lägga till flera kommentarer i dokumentet. Filnamnet som vi kommer att ange för requesInsertCommentOnlineRequest kommer att användas för att extrahera respektive dokumentfilström från svarsobjektet.

I det här ämnet har vi lärt oss att lägga till kommentarer i Word-dokument med NET REST API. Om du vill skapa ett Word-dokument, se artikeln om hur du skapa en Word-fil med NET REST API.

 Svenska