Konvertera Word till TIFF med NET REST API

Denna snabba handledning beskriver hur man konverterar Word till TIFF med NET REST API i molnet. Använd Aspose.Words för C# Cloud SDK för att exportera Word-fildokumentet till TIFF. Alla steg och en exempelkod ges för att utveckla DOC till TIFF-omvandlaren med C# Low Code API.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera Word-fil till TIFF med C# Low Code API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t i konfigurationsobjektet
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med den angivna konfigurationen
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata DOC-fil till en filström
  5. Skapa ett objekt av ConvertDocumentRequest med hjälp av filströmmen
  6. Anropa metoden ConvertDocument för att konvertera DOC till TIFF med hjälp av objektet ConvertDocumentRequest
  7. Spara den utgående TIFF-filen på den lokala disken

Ovannämnda steg förklarar processen att transformera filformatet från DOC till TIFF med NET REST API. Börja processen genom att skapa ett WordsApi-klassobjekt genom att tillhandahålla klienthemligheten och klient-ID i ett konfigurationsobjekt, läsa källfilen för Word DOC till en minnesström och skapa ett ConvertDocumentRequest-objekt med minnesströmmen och filformatet. I det sista steget anropar du metoden ConvertDocument() och lagrar den returnerade strömmen som en TIFF-fil på den lokala disken.

Kod för att konvertera Word till TIFF-format med C# REST API

Ovanstående exempelkod låter dig utveckla en Word to TIFF-omvandlare med C# Low Code API och kan användas i alla program utan kod eller lågkod på alla operativsystem som macOS, Linux eller Windows. Du kan modifiera inmatningsdokumentet före konvertering, till exempel att ta bort ett textområde med RemoveRange(), ersätta en del text med ReplaceWithText() och infoga en vattenstämpel med InsertWatermark() API-anropet.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Så här konvertera Word DOC till Markdown med NET REST API.

 Svenska