Hur man konverterar DOC till DOCX med Java REST API

Denna snabba handledning utvecklar hur man konverterar DOC till DOCX med Java REST API i molnet. För att exportera DOC till DOCX-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du är intresserad av DOC till DOCX-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma åstadkommas med hjälp av följande exempelkod och enkla steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOC till DOCX i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOC och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOC till DOCX med REST API
  7. Spara utdata DOCX-filen på lokal disk

Kod för DOC till DOCX-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående kodavsnitt ger dig möjlighet att konvertera DOC till DOCX med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOC-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner DOCX-filen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående DOC till DOCX-konvertering kan användas med alla program utan kod eller lågkod på alla operativsystem.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar DOCX till DOC med Java REST API

 Svenska