Hur man konverterar PDF till XML med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar PDF till XML med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till XML-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du är intresserad av PDF till XML-konvertering i Java Low Code API kan detta uppnås med hjälp av denna exempelkod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till XML i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToXML-metoden för att Konvertera PDF till XML med REST API
  7. Spara den utgående XML-filen på lokal disk

Kod för PDF till XML-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan ger dig möjlighet att konvertera PDF till XML med Java REST API. Du behöver bara mata in PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata-XML-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna PDF till XML-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst.

En relaterad funktion kan också vara till hjälp för dig: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska