Hur man konverterar PDF till XLS med Java REST API

Denna steg för steg handledning utvecklar hur man konverterar PDF till XLS med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till XLS-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till XLS-konvertering i Java Low Code API kan detsamma utföras med hjälp av följande steg och kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till XLS i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToXls-metoden för att Konvertera PDF till XLS med REST API
  7. Spara den utgående XLS-filen på lokal disk

Kod för PDF till XLS-konvertering i Java Low Code API

Koden som visas ovan hjälper dig att konvertera PDF till XLS med Java REST API. Du behöver helt enkelt ladda upp en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner XLS-utdatafil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till XLS-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska