Hur man konverterar PDF till TIFF med Java REST API

I den här enkla och enkla handledningen kommer du att förstå hur du konverterar PDF till TIFF med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till TIFF-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till TIFF-konvertering i Java Low Code API kan detta utföras med hjälp av följande exempelkod och enkla steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till TIFF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPageConvertToTiff-metoden för att Konvertera PDF till TIFF med REST API
  7. Spara den utgående TIFF-filen på lokal disk

Kod för PDF till TIFF-konvertering i Java Low Code API

Kodexemplet som visas ovan hjälper dig att konvertera PDF till TIFF med Java REST API. Du måste helt enkelt ladda upp en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata TIFF-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Denna PDF till TIFF-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

Följande länk visar en liknande funktion som kan vara till hjälp för dig: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska