Hur man konverterar PDF till TEX med Java REST API

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar PDF till TEX med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till TEX-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till TEX-konvertering i Java Low Code API kan detsamma utföras genom att använda detta kodexempel tillsammans med stegen som ges.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till TEX i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToTex-metoden för att Konvertera PDF till TEX med REST API
  7. Spara den utgående TEX-filen på lokal disk

Kod för PDF till TEX-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan gör att du kan konvertera PDF till TEX med Java REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata TEX-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Denna PDF till TEX-konvertering kan utövas med valfri kod eller lågkodsapp på vilken plattform som helst.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska