Hur man konverterar PDF till SVG med Java REST API

Följande steg för steg handledning visar hur du konverterar PDF till SVG med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till SVG-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du vill ha PDF till SVG-konvertering i Java Low Code API så kan detta utföras med hjälp av kod och steg som anges nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till SVG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToSvg-metoden för att Konvertera PDF till SVG med REST API
  7. Spara den utgående SVG-filen på lokal disk

Kod för PDF till SVG-konvertering i Java Low Code API

Exempelkodavsnittet som anges ovan ger dig möjlighet att konvertera PDF till SVG med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner SVG-utdatafil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till SVG-konvertering kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska