Hur man konverterar PDF till PPTX med Java REST API

Den här handledningen hjälper dig att förstå hur du konverterar PDF till PPTX med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till PPTX-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till PPTX-konvertering i Java Low Code API kan samma sak göras genom att använda koden och stegen nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till PPTX i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToPptx-metoden för att Konvertera PDF till PPTX med REST API
  7. Spara utdata-PPTX-filen på lokal disk

Kod för PDF till PPTX-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan hjälper dig att konvertera PDF till PPTX med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata PPTX-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Denna PDF till PPTX-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska