Hur man konverterar PDF till PNG med Java REST API

Denna steg för steg handledning visar hur du konverterar PDF till PNG med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till PNG-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till PNG-konvertering i Java Low Code API kan detta utföras med hjälp av följande steg och kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till PNG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPageConvertToPng-metoden för att Konvertera PDF till PNG med REST API
  7. Spara utdata-PNG-filen på lokal disk

Kod för PDF till PNG-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående exempelkod gör att du kan konvertera PDF till PNG med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner en PNG-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till PNG-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska