Hur man konverterar PDF till PDFA med Java REST API

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar PDF till PDFA med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till PDFA-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du är intresserad av PDF till PDFA-konvertering i Java Low Code API kan detsamma göras genom att använda koden och stegen nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till PDFA i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToPdfA-metoden för att Konvertera PDF till PDFA med REST API
  7. Spara den utgående PDFA-filen på lokal disk

Kod för PDF till PDFA-konvertering i Java Low Code API

Koden som visas ovan hjälper dig att konvertera PDF till PDFA med Java REST API. I den här koden konverterar vi PDF till PDF/A-1a, men du kan konvertera till PDF/A-1b och andra format genom att ange lämplig typ av metoden. Du behöver helt enkelt mata in PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata-PDF/A-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Ovanstående PDF till PDFA-konvertering kan utövas med alla program utan kod eller lågkod på alla operativsystem.

Kolla in en relaterad funktion på följande länk: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska