Hur man konverterar PDF till MobiXML med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar PDF till MobiXML med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till MobiXML-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till MobiXML i Java Low Code API kan detta uppnås genom att använda stegen och koden nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till MobiXML i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anropa putPdfInStorageToMobiXml-metoden för att Konvertera PDF till MobiXML med REST API
  7. Spara den utgående MobiXML-filen på lokal disk

Kod för PDF till MobiXML-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet på den här sidan hjälper dig att konvertera PDF till MobiXML med Java REST API. Du behöver bara ladda upp en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner MobiXML-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Denna PDF-till-MobiXML-konverteringsfunktion kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på alla operativsystem.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska