Hur man konverterar PDF till JPEG med Java REST API

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar PDF till JPEG med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till JPEG-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver konvertera PDF till JPEG i Java Low Code API så kan detta utföras med hjälp av steg och kod nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till JPEG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPageConvertToJpeg-metoden för att Konvertera PDF till JPEG med REST API
  7. Spara den utgående JPEG-filen på lokal disk

Kod för PDF till JPEG-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget ger dig möjlighet att konvertera PDF till JPEG med Java REST API. Du behöver bara mata in PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata JPEG-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till JPEG-konvertering kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska