Hur man konverterar PDF till HTML med Java REST API

I den här korta handledningen lär du dig hur du konverterar PDF till HTML med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till HTML-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du vill ha PDF till HTML-konvertering i Java Low Code API kan detsamma utföras genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till HTML i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToHtml-metoden för att Konvertera PDF till HTML med REST API
  7. Spara den utgående HTML-filen på lokal disk

Kod för PDF till HTML-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som ges i det här inlägget låter dig konvertera PDF till HTML med Java REST API. Du behöver helt enkelt tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner HTML-utdatafil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till HTML-konvertering kan användas med valfri kodfri eller lågkodsapp på Windows, Linux eller Mac.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska