Hur man konverterar PDF till GIF med Java REST API

I den här enkla och enkla handledningen kommer du att förstå hur du konverterar PDF till GIF med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till GIF-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till GIF-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av nedanstående steg och kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till GIF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPageConvertToGif-metoden för att Konvertera PDF till GIF med REST API
  7. Spara den utgående GIF-filen på lokal disk

Kod för PDF till GIF-konvertering i Java Low Code API

Koden ovan gör att du kan konvertera PDF till GIF med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner en GIF-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till GIF-konvertering kan utnyttjas utan kod eller lågkodsappar på vilken plattform som helst.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska