Hur man konverterar PDF till EPUB med Java REST API

Den här handledningen hjälper dig att förstå hur du konverterar PDF till EPUB med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till EPUB-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till EPUB i Java Low Code API kan detta utföras genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till EPUB i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToEpub-metoden för att Konvertera PDF till EPUB med REST API
  7. Spara den utgående EPUB-filen på lokal disk

Kod för PDF till EPUB-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående kodavsnitt ger dig möjlighet att konvertera PDF till EPUB med Java REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata EPUB-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Ovanstående PDF till EPUB-konvertering kan konsumeras utan kod eller lågkodsappar på Windows, Linux eller Mac.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska