Hur man konverterar PDF till EMF med Java REST API

Den här handledningen visar hur du konverterar PDF till EMF med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till EMF-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till EMF-konvertering i Java Low Code API kan samma sak göras med hjälp av nedanstående steg och kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till EMF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPageConvertToEmf-metoden för att Konvertera PDF till EMF med REST API
  7. Spara den utgående EMF-filen på lokal disk

Kod för PDF till EMF-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan låter dig konvertera PDF till EMF med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner EMF-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Ovanstående PDF till EMF-konvertering kan utnyttjas med valfri kod utan kod eller lågkodsappar på Windows, Linux eller Mac.

Kolla in en relaterad funktion på följande länk: Hur man konverterar PDF till DOCX med Java REST API

 Svenska