Hur man konverterar PDF till DOC med Java REST API

I den här enkla och enkla handledningen kommer du att förstå hur du konverterar PDF till DOC med Java REST API i molnet. För att exportera PDF till DOC-format använder vi Aspose.PDF för Java Cloud SDK. Om du behöver PDF till DOC-konvertering i Java Low Code API kan detta åstadkommas med hjälp av följande kod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till DOC i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PDF-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av pdfApi med in- och utdatafilformat
  6. Anrop putPdfInStorageToDoc-metoden för att Konvertera PDF till DOC med REST API
  7. Spara den utgående DOC-filen på lokal disk

Kod för PDF till DOC-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget låter dig konvertera PDF till DOC med Java REST API. Du behöver helt enkelt mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för Java och ladda ner utdata DOC-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Ovanstående PDF till DOC-konvertering kan användas utan kod eller lågkodsappar på vilket operativsystem som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska